Jezična mapa EU

EUROPSKA JEZIČNA MAPA
Svi polaznici Octopus-a koriste EAQUALS-ALTE Europsku jezičnu mapu da bi bilježili svoje znanje i napredak u učenju jezika.
Europski standardni stupnjevi su od početnog do najnaprednijeg A1, A2, B1, B2, C1 i C2, pri čemu prijelaz u slijedeći stupanj nije vezan uz broj nastavnih sati pohađanja nastave, već uz stečeno znanje i napredovanje u korištenju različitih jezičnih vještina. Dakle, jedan se stupanj može, ako je to potrebno, sastojati od dva ili više semestara (tečajeva).

Prosječno vrijeme potrebno za savladavanje pojedinih stupnjeva:
Stupanj A 1 – 2 semestra (140-180 nastavnih sati)
Stupanj A 2 – 2 semestra (140-180 nastavnih sati)
Stupanj B 1 – 4 semestra ( 280 nastavnih sati)
Stupanj B 2 – 4 semestra ( 280 nastavnih sati)
Stupanj C 1 – 4 semestra ( 280 nastavnih sati) + vrijeme provedeno u zemlji u kojoj se taj jezik govori
Stupanj C 2 – 4 semestra ( 280 nastavnih sati) + vrijeme provedeno u zemlji u kojoj se taj jezik govori
Europska jezična mapa je dokument Vijeća Europe koji se temelji na preporučenim europskim standardima stupnjevanja jezične kompetencije u različitim jezičnim vještinama (slušanje, čitanje, govorna interakcija…).
Korisnik mape tako dobiva osobnu “iskaznicu” kojom na međunarodno prihvatljiv i komparabilan način može prikazati i dokumentirati svoja jezična i multikulturalna iskustva te pomoću koje može informirano planirati svoje daljnje učenje.