O nama

Octopus-jezične usluge d.o.o.

poduzeće za poduku stranih jezika i prevođenje, osnovano 1990. godine, jedan je od članova-osnivača Udruge PRIMA i Zajednice stranih jezika HGK. Od svojih se početaka bavi podukom poslovnog stranog jezika uvažavajući potrebe poslovnih ljudi za što kvalitetnijom komunikacijom sa stranim partnerima i pri tom vodeći računa o njihvoj prezaposlenosti i ograničenom slobodnom vremenu.

Octopus se programima, izborom profesora i rasporedom prilagođava potrebama i vremenskim mogućnostima polaznika, njihovoj dobi i predznanju i vodi brigu o napretku svakog pojedinog polaznika. Pored toga, i profesori i škola uvijek su spremni i izvan nastave polaznicima pružiti pomoć i savjet u praktičnim situacijama  s kojima se pojedinci susreću. Zadovoljstvo polaznika takvim načinom rada odražava se u kontaktima sa školom i profesorima i nakon završetka školovanja jer se i bivši polaznici mogu javiti u svako doba za pomoć ili savjet svom profesoru ili školi.

Kao član udruge PRIMA, Octopus je već prije desetak godina prilagodio svoje programe i stupnjeve preporukama Vijeća Europe iznesenih u publikaciji Common European Framework of Reference for Languages.

Hvala što ste posjetili naše stranice. Nadamo se da ćete se priključiti tisućama naših polaznika koji su već uvidjeli da se u suvremenom svijetu ne može opstati i napredovati bez znanja barem jednog stranog jezika.