Vlasnici octopusa

Andrea Pavelić Čajić

Andrea Pavelić Čajić

ANDREA PAVELIĆ ČAJIĆ

profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Srednju školu završila je u Sjedinjenim Američkim Državama. Za vrijeme i nakon studija radila je u više privatnih škola stranih jezika u Zagrebu, s različitim dobnim skupinama, od školske djece do odraslih. Bogato iskustvo u poduci odraslih stekla je radom na općim, poslovnim i specijaliziranim tečajevima engleskog jezika u velikom broju hrvatskih i stranih poduzeća i institucija.

Prisustvovala je mnogim stručnim skupovima vezanima uz poduku poslovnog engleskog jezika u zemlji i inozemstvu. Položila je i međunarodni ispit te stekla diplomu Foundation Award in Management Principles. Članica je HUPE – hrvaskog udruženja profesora engleskog jezika, i IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language. Od 2006. je suvlasnica i direktorica Octopusa.

Vedrana Vojković Estatiev

Vedrana Vojković Estatiev

VEDRANA VOJKOVIĆ ESTATIEV

profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Srednju školu pohađala je u inozemstvu i završila International Baccalaureate program u Zagrebu. Za vrijeme i nakon studija radila je u nekoliko privatnih škola stranih jezika kao profesor općeg, poslovnog i specijaliziranog engleskog jezika, te je stekla bogato iskustvo u poduci odraslih.

Ima višegodišnje iskustvo kao mentor mlađim kolegama profesorima i studentima Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prisustvovala je brojnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, te se profesionalno usavršavala na konferencijama i seminarima vezanima uz poduku poslovnog engleskog jezika, uključujući i LCCI CertTEB. Položila je i međunarodni ispit te stekla diplomu Foundation Award in Management Principles. Članica je HUPE – hrvaskog udruženja profesora engleskog jezika, i IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language. Od 2006. je suvlasnica i voditelj nastave u Octopusu.