Individualna nastava

INDIVIDUALNA NASTAVA

Za prezaposlene poslovne ljude i sve ostale koji ne uspijevaju redovito pohađati tečajeve u predviđenim fiksnim terminima moguće je organizirati individualno učenje s kliznim rasporedom podređenim obvezama polaznika i s programom prilagođenim njihovim osobnim potrebama.

Termini i intenzitet nastave dogovaraju se s profesorom, a nastava seodržava u Octopusu ili drugoj lokaciji koja odgovara polazniku. Svaki na vrijeme otkazani nastavni sat (24 sata unaprijed) ne naplaćuje se. Polaznici mogu uzeti paket od najmanje 10 nastavnih sati ili se mogu odlučiti za cijeli semestar (70 nastavnih sati). Plaćanje se vrši unaprijed za svakih 10 sati, osim u slučaju odabira cijelog semestra, kada se plaćanje se vrši na osnovi sati odrađenih u prethodnome mjesecu.